Miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej


Prezentujemy Państwu plany pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc kwiecień :
grupa Pszczółki (dzieci 5 – 6 letnie)
Tematyka:

1. Muzyka jest wszędzie

2. Tydzień życzliwości

3. Wielkanoc

4. Dbamy o naszą Ziemię

5. Moja miejscowość

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

Ad.1. Rozpoznawanie wybranych instrumentów po wyglądzie i wydawanych przez nie dźwiękach. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.

Ad.2. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych. Zachęcenie do życzliwości i otwartości wobec innych.

Ad.3. Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji  związanych  ze Świętami Wielkanocnymi. Zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych.

Ad.4. Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo zagrażające środowisku ze strony człowieka. Poznanie możliwości walki z zanieczyszczaniem środowiska.

Ad.5. Budzenie zainteresowania własną miejscowością, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.

grupa Motylki (dzieci 3-4 letnie)


Tematyka:

1. Środki transportu

2. Tydzień życzliwości

3. Nadchodzi Wielkanoc

4. Dbamy o Ziemię

5. Unia Europejska

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

Ad.1 . Poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystanie ze środków transportu

Ad.2 . Budowanie wzajemnych relacji w grupie opartych na szacunku i empatii. Poznanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Ad.3. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym-kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych. związanych z Wielkanocą

Ad 4. Poznawanie zagrożeń dla środowiska wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka.  Poznanie sposobów dbania o środowisko.

Ad.5. Poznanie  znaczenia jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. Wyjaśnienie jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej.


grupa Biedronki (dzieci 2 – 3 -letnie)

Tematyka:

1. Co to znaczy życzliwość?

2. Poznajemy wielkanocne zwyczaje

3,4. O wiejskich zwierzątkach, czyli co słychać na wsi

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

Ad.1. Poznanie zasad bycia życzliwym człowiekiem, próby  przestrzegania ich w stosunku do innych osób z grupy

Ad.2. Poznanie zwyczajów  Wielkanocnych, Wspólne wykonywanie świątecznych ozdób.

Ad.3,4. Utrwalenie nazw zwierząt mieszkających na wsi, rozpoznawanie zwierząt po wydawanych przez nie odgłosach