O nas

 

Nasze przedszkole to jedno z filii sieci przedszkoli funkcjonujących na terenie całego kraju m.in. w Warszawie, Krakowie, Olsztynie.

,,Bajka” może pochwalić się już ponad  dziesięcioletnim doświadczeniem swej działalności.

Przez ten czas niemalże tysiąc naszych wychowanków podjęło  naukę szkolną.  Badania losów naszych absolwentów pozwalają nam na zbieranie informacji . Wiemy, iż odnoszą duże sukcesy w szkole. Te zaskakująco wysokie wyniki osiągamy dzięki stawianiu na jakość przeprowadzanych zajęć przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, wypracowanym standardom ale przede wszystkim indywidualnemu podejściu do każdego dziecka.

Pragniemy również przybliżać dzieciom dziedzictwo kulturowe, historię i tradycje Warszawy i Polski, a także rozbudzić w nich świadomość ekologiczną.

 

W naszym przedszkolu dziecko:

· znajduje możliwość rozwijania twórczej postawy wobec siebie i świata
· rozwija umiejętność refleksyjnego słuchania
· kształtuje zainteresowania i zamiłowania muzyczne
· ma możność gromadzenia różnych doświadczeń muzycznych
· zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
· czuje się ważne i potrzebne

 

Nasi Wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie dobrze znana tradycja lokalna i dom rodzinny. Poprzez obcowanie z techniką będą umiały ją sobie podporządkować i wykorzystywać w zabawie i w pracy.