Kadra pedagogiczna

 

Założycielka ,,Bajek”

 

Pani mgr Agata Moskal, to nauczyciel dyplomowany, ocena pracy wyróżniająca, z wieloletnim doświadczeniem pracy jako nauczyciel w przedszkolu i dyrektor.  Laureatka ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez „Bliżej Przedszkola – Wychowanie i Edukacja” – otrzymany  tytuł „Osobowość Roku”;  wyróżniona – „Manager Roku” w ogólnopolskim konkursie „Innowator Roku” przez Europejskie Centrum Wspierania Nauczycieli;  uhonorowana przez Prezydenta Krakowa nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa; autorka programu adaptacyjnego  „Polubić Przedszkole” –  autorka wielu publikacji w prasie oświatowej i fachowej.

 

Dyrektor Przedszkola „Bajka” – mgr ANNA KUCHARSKA

– absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalizacją z gimnastyki korekcyjnej.

-Absolwentka podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim, wydział Pedagogiczny, na kierunku: Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się.

-Absolwentka podyplomowych studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: Kształcenie Muzyczno-Ruchowe oraz na kierunku: Zarządzanie w Systemie Oświaty,

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie:

  • pracy dydaktyczno-wychowawczej

  • pracy opiekuńczej

  • działalności poza przedszkolnej

 

 

Nasz nauczyciel – wychowawca

przede wszystkim jest dyskretny, czujny, oddany dziecku, kompetentny, ale nie popisuje się swoją wiedzą, stwarza warunki do bogacenia wewnętrznego świata dziecka.
Aby realizować zamierzone cele, nauczyciel dba zarówno o rozwój swojego warsztatu pracy jak i  o dostosowanie bazy do podejmowania z dziećmi działań:

 

 

– grupa „PSZCZÓŁKI”

mgr IWONA JAŹWIEC

– absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogiczny w zakresie Klasycznych i alternatywnych form wychowania przedszkolnego

 mgr IWONA BOGUSZ-WOJDA

– grupa „MOTYLKI”

EWA PIWARSKA

studentka na uczelni im,. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

KLAUDIA KORNACKA

studentka na uczelni im,. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

– grupa „BIEDRONKI

MARLENA LASZCZKA

– absolwentka na uczelni Społeczna Akademia Nauk w Warszawie na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

KATRZYNA WYCECH

 

mgr EWELINA ROMANOWSKA

– Klub Małego Einstein-a Pedagog posiadający specjalność w zakresie pedagogiki społecznej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów doskonalących warsztat zawodowy. Otrzymała stypendia naukowe Prezydenta Warszawy im. JP2 oraz Ministra Edukacji Narodowej. Pasjonuje się warsztatami naukowymi dla dzieci z zakresu ( techniki, przyrody, chemii oraz fizyki).

mgr MAŁGORZATA SZYBIŃSKA

– absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie na kierunku teologia, absolwentka studiów pedagogicznych w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN. (w naszym przedszkolu nauczyciel religii)

KINGA OLECHOWSKA

– logopeda, pedagog specjalny; absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

MARTYNA LENKIEWICZ

– absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalizacją z gimnastyki korekcyjnej.

 

Przedszkole Bajka to nie biznes ale chęć oddania siebie dla innych.

 

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa