Nasze cele

 

Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa zespól nauczycieli i pracowników pracujących zgodnie z zasadą:

„Pomagam dzieciom w trudnej sztuce porządkowania świata”

Dajemy dziecku wiele możliwości, by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało jak żyć i jak postępować.

1. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka przez stymulowanie wszystkich sfer jego osobowości.

Nasi wychowankowie uczą się:

  • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
  • zaangażowania w zabawę i pracę
  • wiary we własne możliwości
  • kreatywnego myślenia i działania
  • współpracy i wzajemnej pomocy
  • uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi

2.  Respektujemy fakt, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie i pod dyktando swoich osobistych zdolności i dążeń

3. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka oraz urzeczywistnienia jego potencjalnych możliwości

4. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

5. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Przedszkole „Bajka” to niepubliczne przedszkole dające uśmiech dzieciom i spokój rodzicom.
Każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby, zainteresowania i zdolności naszych podopiecznych.