Formularz zgłoszenia dziecka

 
Formularz zgłoszenia dziecka do Przedszkola Bajka przy ul. Kondratowicza 18

Imię i nazwisko przedszkolaka:

Proszę o przyjęcie do przedszkola przy ul. Kondratowicza 18 od dnia:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL przedszkolaka:

Adres zamieszkania:

Adres zameldowania (jeżeli inny od zamieszkania):

Imiona i nazwiska rodziców:

Email kontaktowy:

Telefony pierwszego kontaktu:

Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Mamy:

Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Taty:

Przewidywane godziny przyprowadzania i odbioru przedszkolaka

Przyprowadzanie o:

Odbiór o:

Informacje o ulubionych zajęciach przedszkolaka:

Inne uwagi rodziców (wskazania bądź przeciwwskazania, przebyte choroby zakaźne itp.):

Dodatkowe osoby uprawnione do odbioru Przedszkolaka: (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego):

Przepisz kod z obrazka
captcha

O pozytywnej akceptacji formularza zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie