Formularz zgłoszenia dziecka

 
Formularz zgłoszenia dziecka do Przedszkola Bajka przy ul. Kondratowicza 18

  Imię i nazwisko przedszkolaka:

  Proszę o przyjęcie do przedszkola przy ul. Kondratowicza 18 od dnia:

  Data urodzenia:

  Miejsce urodzenia:

  PESEL przedszkolaka:

  Adres zamieszkania:

  Adres zameldowania (jeżeli inny od zamieszkania):

  Imiona i nazwiska rodziców:

  Email kontaktowy:

  Telefony pierwszego kontaktu:

  Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Mamy:

  Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Taty:

  Przewidywane godziny przyprowadzania i odbioru przedszkolaka

  Przyprowadzanie o:

  Odbiór o:

  Informacje o ulubionych zajęciach przedszkolaka:

  Inne uwagi rodziców (wskazania bądź przeciwwskazania, przebyte choroby zakaźne itp.):

  Dodatkowe osoby uprawnione do odbioru Przedszkolaka: (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego):

  Przepisz kod z obrazka
  captcha

  O pozytywnej akceptacji formularza zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie