Program

 

Programy według których pracujemy:

 

1. ,,Nasze Przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Wyróżnia pięć obszarów edukacyjnych:

  • Aktywność społeczna

  • Aktywność językowa

  • Aktywność poznawcza

  • Aktywność artystyczna

  • Aktywność ruchowa i zdrowotna

Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

2. ,,Dziecięca matematyka” autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

3. ,,Świat pisma” autorstwa Ireny Majchrzak

4. ,,Metoda Dobrego Startu” autorstwa Marty Bogdanowicz

5. Elementy programu Marii Montessori

W naszych działaniach nie ograniczamy się jednak wyłącznie do programów. W celu poszerzenia wiedzy dzieci i uatrakcyjnienia zajęć przygotowujemy różnorodne projekty edukacyjne.