Bajkowe zajęcia

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

Ogólne założenia gimnastyki korekcyjnej

1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała poprzez obserwację sylwetki dziecka w pozycjach statycznych i w ruchu, korygowanie błędów w ustawieniu poszczególnych segmentów ciała, nauka przyjmowania pozycji wyjściowych, indywidualizacja prowadzenia zajęć poprzez wprowadzanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie przykurczone oraz wzmacniających nadmiernie rozluźnione, wzmacnianie siły mięśniowej poszczególnych części ciała, stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń, nauka prawidłowego pogłębionego oddechu.

2. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy poprzez zwiększanie intensywności ćwiczeń (obciążanie, oporowanie, przyspieszanie tempa) przy bezwzględnym egzekwowaniu prawidłowej postawy, wyrabianie wytrzymałości siłowej mięśni posturalnych przez zwiększanie liczby powtórzeń i skracanie przerw między ćwiczeniami, stałe egzekwowanie prawidłowej postawy we wszystkich pozycjach w czasie ćwiczeń oraz w różnych sytuacjach, w jakich się dziecko znalazło.

 

Cele gimnastyki korekcyjnej:

– pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,
– korygowanie zaburzeń statyki ciała,
– wzmacnianie partii mięśni osłabionych, poprzez ćwiczenia mięśni, grup mięśniowych oraz ćwiczeń oddechowych,
– rozciąganie partii mięśni przykurczonych,
– wyrównywanie odchyleń postawy,
– wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy,
– przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady,
– stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
– poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Mowa jest procesem bardzo złożonym. Nad prawidłową wymową naszych dzieci czuwa specjalista – logopeda.
 

JĘZYK ANGIELSKI

Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się nowych słów oraz zwrotów w języku angielskim. Dzięki prostym piosenkom osłuchują się z językiem.

 

ZAJĘCIA Z RYTMIKI

Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci uczą się m.in. reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu, rozwijają aparat głosowy, kształtują słuch muzyczny i orientację przestrzenną. Ćwiczą koordynację ruchową podczas tańca i zabaw oraz kształtują umiejętności związane z hamowaniem i pobudzaniem ruchu. Na zajęciach dzieci uwrażliwiane są w szczególności na muzykę poważną, która pozytywnie wpływa na rozwój maluchów. Uczą się także gry na prostych instrumentach perkusyjnych.
Podczas zajęć wykorzystujemy m. in. elementy rytmiki E.Jacqus-Dalcroze’a, muzykoterapii, aktywnego słuchania muzyki B. Strauss oraz pedagogiki zabawy.

 

OPIEKA PSYCHOLOGA

Nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 13 w Warszawie przy ul. Odrowąża 75. Psycholog współpracująca z naszym przedszkolem to Pani Marta Kołacz.