Nasze grupy

 

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej dzieci, wyrażającej się silną potrzebą intelektualną wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym oraz potrzebą działania, badania i doświadczania.

Zadaniem wychowania przedszkolnego jest stworzenie sytuacji służących zaspokojeniu tych potrzeb. Tak też, w celu aktywizowania i motywowania dzieci oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, stosujemy w codziennej pracy z dziećmi  różne metody oraz elementy niektórych z nich:
W naszych grupach „Uczymy się bawić i bawimy się ucząc”.

Podczas zajęć dydaktycznych uczymy się wierszy, piosenek,
chętnie malujemy, rysujemy, wyklejamy, tańczymy , lepimy itp.

 

tekst alternatywnytekst alternatywnytekst alternatywny