Rozkład dnia

 

Codziennie prowadzone są zajęcia gimnastyczne.

Godzina Rodzaj działalności

6.30-8.00
Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań lub dowolnie wybraną zabawką( klocki,lalki,samochody,puzzle,gry planszowe,rysowanie,wycinanie itp.)
8.00-8.20 Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy kompensacyjno-stymulacyjne. Rozwijanie uzdolnień.
8.20-8.30 Zabawa ruchowa z różnymi el.ruchu

8.30-9.00
Czynności higieniczne i porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

I i II Śniadanie

9.00-9.10 Czynności organizacyjno-porządkowe, przygotowanie do zajęć przy udziale dzieci
9.10-10.00 – gr. Biedronki i Motylki

9.10 – 10.20 – gr. Pszczółki

 

Zajęcia dydaktyczne,realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawa ruchowa z różnorodnymi elementami ruchu.

10.00-11.50- gr. Biedronki i Motylki

10.30 – 12.10 – gr. Pszczółki

 

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym,spacery,wycieczki,obserwacje przyrodnicze,prace gospodarcze,porządkowe itp.

12.00-12.10 – gr.Biedronki 12.10 gr. Motylki 

 

– 12.20 – gr. Pszczółki

 

 


Czynności higieniczne,porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

12.10-12.30 – gr. Biedronki    Motylki

 

12.30 – 13.00– gr. Pszczółki

 

 


Obiad

12.40 -14.30gr Biedronki

13.00-15.00
gr Motylki
gr Pszczółki

Leżakowanie. Zabawy relaksacyjne,słuchanie bajki lub muzyki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym,spacery

 

Praca z książką,zajęcia dodatkowe ,zabawy relaksacyjne

14.30-15.00 Czynności higieniczne,porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku
15.00-15.20 Podwieczorek
15.20-15.30 Zabawa ruchowa z różnorodnymi elementami ruchu
15.30-16.35 Spacer, zabawy w ogrodzie

16.35-18.00
Zabawy utrwalające wiadomości. Wspomaganie i praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań i dowolnie wybraną zabawką. Rozchodzenie się dzieci.